Przedłużenie termin zgłaszania prac na Konkurs Wielkopolskiego i Lubuskiego Oddziału SDP


Joanna Hajdasz, 2023-05-04

Do niedzieli 14 maja został przedłużony termin zgłaszania prac na  Konkurs Wielkopolskiego i Lubuskiego  Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.  Mogą w nim wziąć udział dziennikarze z Wielkopolski i z województwa lubuskiego, dziennikarze mogą do niego zgłaszać swoje prace indywidualnie, lub w ich imieniu mogą to robić redakcje.  Jury konkursu przyznaje nagrody pieniężne i wyróżnienia w następujących kategoriach :  

  • Nagroda Główna za najciekawszy, najbardziej wartościowy materiał dziennikarski, poruszający najbardziej aktualne i najistotniejsze problemy społeczne i polityczne
  • Nagroda Virtuti Civili za szczególną odwagę dziennikarza w podejmowaniu i realizacji trudnych oraz społecznie ważnych tematów
  • Nagroda im. Wojciecha Dolaty dla autora, którego dziennikarstwo wyróżnia się szczególną rzetelnością i fachowością
  • Nagroda dla Młodych Dziennikarzy im. Wojciecha Cieślewicza dla autorów poniżej 35 roku życia. 

Zgłoszenia (tylko elektroniczne) konkretnych materiałów dziennikarskich należy przesłać elektronicznie na adres: [email protected].  Jedna osoba może zgłosić maksymalnie trzy swoje prace.
 

Pliki do pobrania

Regulamin konkursu
Karta zgłoszenia
Specyfikacja techniczna