Konkurs dziennikarski wielkopolskiego i lubuskiego oddziału SDP


Michał Sujeta, 2023-03-24

Wielkopolski Oddział Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich  we współpracy z Lubuskim Oddziałem SDP ogłasza konkurs  o Nagrody Dziennikarskie 2023  w  następujących kategoriach: 

  • Nagroda Główna WO SDP 
  • Nagroda Virtuti Civili 
  • Nagroda im. Wojciecha Dolaty
  • Nagroda dla Młodych Dziennikarzy im. Wojciecha Cieślewicza

Termin nadsyłania zgłoszeń - 30 kwietnia 2023 . Od bieżącego roku Nagroda dla Młodych Dziennikarzy nosi imię 29-letniego dziennikarza Głosu Wielkopolskiego, który 13 lutego 1982 r. został śmiertelnie pobity przez ZOMO. Fundatorem i patronem  tej nagrody jest NSZZ "Solidarność" Region Wielkopolska. Fundatorem Nagrody Głównej i pozostałych jest Zarząd WO SDP.  W konkursie w w/w kategoriach mogą brać udział dziennikarze prasowi, radiowi, telewizyjni, internetowi, którzy są związani zawodowo z Wielkopolską i/lub Województwem Lubuskim lub publikują materiały dziennikarskie na tematy związane z Wielkopolską lub Województwem Lubuskim. 

W tym roku także Zarząd Wielkopolskiego Oddziału SDP przyzna po raz drugi  swój Laur dla dziennikarza, którego praca na przestrzeni lat wyróżnia się ze względu na szczególne przestrzeganie etosu dziennikarza oraz zawodowy warsztat i dorobek. 

Nagroda Główna WO i LO SDP , jak co roku, zostanie przyznana za najciekawszy, najbardziej wartościowy materiał dziennikarski, poruszający najbardziej aktualne i najistotniejsze problemy społeczne i polityczne. Nagroda Virtuti Civili zostanie przyznana za szczególną odwagę dziennikarza w podejmowaniu i realizacji trudnych oraz społecznie ważnych tematów. Nagroda im. Wojciecha Dolaty zostanie przyznana osobie, której dziennikarstwo wyróżnia się szczególną rzetelnością i fachowością. Nagroda dla Młodych Dziennikarzy zostanie przyznana autorom poniżej 35 roku życia. 

W konkursie dziennikarze mogą zgłaszać się sami, mogą być zgłaszani przez redakcje, lub przez dziennikarzy - członków WO i LO SDP oraz instytucje i organizacje za zgodą i wiedzą zgłaszanego dziennikarza. Zgłoszenia elektroniczne dziennikarzy należy przesłać elektronicznie na adres: [email protected].

Pliki do pobrania

Regulamin konkursu
Karta zgłoszenia
Specyfikacja techniczna